Sëgn sëise chilò:

Ofize lital

competënzes

Orars de daurida al publich:
Danmisdé: dal lünesc al vëindres dales 08:00 ales 12:30
Domisdé: lönesc y mercui dales 16:00 ales 17:30

Competënzes:

L’ofize lital mëss tignì ajornades les listes di litadus olache al vëgn iscrit düc i zitadins talians residënc tl comun che á complì 18 agn.

Por la lita dl Consëi Regional dl Trentin- Südtirol vëgnel lascè pro ala lita i litadus che al momënt dla publicaziun dl placat dles lites á la residënza tl raiun dla Regiun tresfora da almanco cater agn.

La cherta por lité

Tl 2001 unse ciafè la nöia cherta por litè. Chësta cherta è rigorosamënter personala, ala vê tresfora y mëss gni mostrada al momënt dla lita .

Sce la cherta por lité vëgn pordüda, él le comun che dà fora n duplicat, sön domanda dl titolar.

Iscrziun tla lista di cumpëdausc de seziun litala

I litadusc che uress gni iscric tla lista di cumpëdausc, dess prejentè domanda pur iscrit al ofize lital dl comun cina ai 30 de novëmber de vigni ann.
Recuisic:

  • Almanco avëi stlüt jö la scora mesana

Documënc da dè jö:

  • Domanda d’iscriziun

Iscriziun tla lista di presidënc de seziun litala

Tla canzlaria de vigni curt d’Apel él istituì na lista di presidënc de seziun litala.

Les domandes d’iscriziun pó gni dades jö cina ai 30 de otober de vigni ann.


Recuisic:

  • Almanco n diplom final de na scora alta - Ejam de bilinguism A o B

Domumënc da dè jö:

  • Domanda de iscriziun

sort d'organisaziun

setur d'aministraziun

Secretêr de Comun

setur aministratif

planimetria

Str.Pedraces 40, 39036 Badia
local: Pröma alzada

colaboradus

posc

Comun de Badia

PEDRACES 40, 39036 BADIA

contat

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 28/05/2024, 14:14