Secretariat

Orars de daurida al publich:
Danmisdé: dal lünesc al vëindres dales 08:00 ales 12:30
Domisdé: lönesc y mercui dales 16:00 ales 17:30

Competënzes:

 • corespondënza y pratiches in general
 • documënc deliberatifs de junta y de consëi
 • laurs publics
 • lizitaziuns y apalc
 • contrac
 • conferimënt de inciaries profescionales
 • venüda, cumpra y barat de terac
 • regolamënc comunai
 • capitolac
 • nominaziun de comisciuns
 • comitês y rapresentanzes pro ënc y istituziuns
 • deleghes
 • scomenciadies por l'ambiënt
 • parcs y vërt publich 
 • parcs dai jüc´
 • toaletes publiches

Contat

Secretariat
misciunStr.Pedraces 40
Badia
39036 Badia
localPröma alzada
Telefon+39 0471 838224
numer de fax+39 0471 839899
e-mail (ofizial)info@comune.badia.bz.it
Posta eletronica zertificada (PEC)abtei.badia@legalmail.it

Responsabl

Colaboradus/ësses

Competënzes

Regolamënc

Ingrandí la mapa / Daurí sö StreetView

LAD