Sëgn sëise chilò:

Ofize anagrafich

competënzes

Detlaraziuns anagrafiches po gni ortiades ales misciuns che é dades dant tla rubrica "contat".

Orars de daurida al publich:

Danmisdé: dal lünesc al vëndres dales 08:00 ales 12:30
Domisdé: lünesc y mercui dales 16:00 ales 17:30Competënzes / sorvisc:

 • Register dla popolaziun residënta
 • A.I.R.E.
 • Statistiches dla popolaziun
 • Compedades
 • zertificaziuns anagrafiches
 • zertificaziuns storiches anagrafiches
 • autenticaziun de firmes
 • autenticaziun fotografies
 • trasferimënt de residënza
 • mudaziun de mansciun tl comun
 • iscriziun de zitadins comunitars
 • Gestiun dles Ciases plurifunzionales Ciasa J.B.Runcher a Badia, Ciasa dla Cultura a La Ila y Ciasa J.B. Rinna a San Ciascian

 


sort d'organisaziun

setur d'aministraziun

Secretêr de Comun

setur aministratif

planimetria

Str. Pedraces 40, 39036 Badia
local: Pröma alzada

colaboradus

posc

Comun de Badia

PEDRACES 40, 39036 BADIA

contat

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 28/05/2024, 14:07