Marciá anuai tl Comun de Badia

Data Paîsc Post 01.05. Badia Str. San Linert 04.10. Badia Str....

data de publicaziun:

31/12/2023

tëmp de letöra

1 menüt

categories
Markt
Data Paîsc Post
01.05.
Badia
Str. San Linert
04.10.
Badia
Str. San Linert
Vigni ultima jöbia dl mëis
La Ila
Plaza da parchè dan la çiasa dla cultura/Associaziun Turistica

Canche i marçià di 01.05. o 04.10. toma de domënia, vëgni antizipà ala sabeda.

Por deplö informaziuns contatè la Polizia Locala 

contat

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 28/05/2024, 10:25

ciaredi ales iscriziuns

Avisc

Indiziuns, anunzies de concursc y d’atres informaziuns por i zitadins

Comunicac stampa

Comunicaziuns ofiziales dl Ombolt, di organs politics y di ofizi de comun.

Notizies

Informaziuns atuales sura manifestaziuns y la vita culturala tl comun.